Garantie

Heeft u een EVO lasapparaat gekocht?
Registreer uw apparaat dan binnen 30 dagen na aankoop om 5 jaar garantie te krijgen!
Registreer nu hier uw apparaat.
5 jaar garantie

Algemene voorwaarden

Home/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2018-10-01T23:49:53+01:00

Lasapparatuur van het merk EVO Welding wordt verdeeld door TTS Tools, hierna te noemen leverancier.

Alle nieuwe EVO lasapparatuur, verkocht aan de originele koper heeft een garantie van 2 jaar tegen defecten als gevolg van defecte materialen of productie fouten.
De koper kan het product binnen 30 dagen na aankoop registreren op deze website en verlengt daarmee de garantieperiode van 2 jaar naar 5 jaar. De standaard en de verlengde garantie zijn niet overdraagbaar aan anderen.

De originele factuur kan opgevraagd worden en dient als voldoende bewijs voor de standaard garantieperiode, voor de verlengde garantie periode dient ook het bewijs van registratie overlegd te kunnen worden.

De garantieperioden zijn gebaseerd op een maximale gemiddelde inzet van 40 uur per werkweek, met normaal gangbaar gebruik en regulier onderhoud. Bij hobbymatig incidenteel gebruik in een schone werkomgeving is tijdens de eerste 5 jaar geen specifiek onderhoud noodzakelijk. Bij bedrijfsmatige, of anderszins regelmatige inzet of bij inzet in vuile omgevingen is periodiek onderhoud, schoonmaak en controle van het apparaat noodzakelijk om aanspraak te blijven maken op de garantie, uw dealer kan u hierover adviseren.

Defecte apparaten wordt hersteld of vervangen door leverancier. Leverancier kan in zeer uitzonderlijke gevallen ervoor kiezen om de aankoopprijs (minus eventuele kosten en afschrijvingen als gevolg van gebruik en slijtage) terug te betalen of een nieuw apparaat aan te bieden met een bijbetaling. Leverancier behoudt zich het recht voor om de garantie voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang toepasselijk voor nieuwe aankopen vanaf dat moment.

Eventuele problemen moeten worden gemeld via de dealer waar het apparaat is aangekocht aan leverancier, zodat de garantie aanspraak kan worden vastgesteld. Garantie en reparaties mogen alleen door leverancier worden uitgevoerd omdat anders de garantie vervalt.

De klant is verantwoordelijk voor de verzendkosten en risico in verband met onderdelen die worden ingeleverd onder garantie. Leverancier is verantwoordelijk voor verzendkosten en risico voor het na reparatie weer terug bezorgen van deze onderdelen op adres van koper of van zijn dealer.

De klant heeft geen automatische aanspraak op een leenmachine of een vervangend product, terwijl reparaties worden uitgevoerd.

Het volgende valt buiten de garantie:
Defecten als gevolg van normale slijtage, in het bijzonder normale slijtage van toortsen en andere slijtdelen.
Niet naleven van de gebruiks- en onderhoudsinstructies.
Aansluiting op een onjuiste of defecte netvoeding, of op aggregaten van onvoldoende capaciteit, of op anderszins wisselende voeding.
Overbelasting, cq. structurele inzet op hogere inschakelduur dan voor het apparaat opgegeven.
Apparaten die zijn/worden ingezet in de verhuur aan derden.
Alle wijzigingen die zijn gemaakt aan het product zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier.
Reparaties die zijn uitgevoerd door anderen dan leverancier.
Gebreken veroorzaakt door directe of indirecte schade aan het apparaat.
Gevolgschade of omzetderving door uitval van het apparaat in wat voor vorm dan ook.

De uitbreiding van de garantieperiode naar 5 jaar op uw EVO las- of snij-apparatuur is van toepassing mits:

1. Het garantie formulier binnen 30 dagen na de datum van aankoop met succes is ingevuld.
Na een succesvolle productregistratie zal de koper een bevestiging ontvangen per e-mail, koper dient deze email te bewaren en zij kan als bewijs gevraagd worden bij een garantie aanspraak.

2. Koper hiernaast de originele factuur van zijn aankoop kan overleggen.